Prevádzkovateľ obchodu:

NORTHLAND Trade, s.r.o.

Jelšová 3958/21

900 25 Chorvátsky Grob

e-mail, web: info@4funsport.sk , www.4funsport.sk

IČO: 36009989
IčDPH: SK2020690958